ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้ทีสิทธิ์สมัครจะรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

07 ธันวาคม 2558

ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สกลนคร จำกัด เรื่อง.....

Read more

การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

01 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ในคราวประชุมครั้งที่ 25/2558.....

Read more

ยกเลิกประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรตำแพน่งผู้จัดการ

14 พฤษภาคม 2558

ยกเลิกประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรตำแพน่งผู้จัดการ..

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์

18 มีนาคม 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และสถานที่สอบ..

Read more

ข่าวเด่น

รายชื่อผู้ทีสิทธิ์สมัครจะรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ

07 ธันวาคม 2558

ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สกลนคร จำกัด เรื่อง.....

Read more

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ประเภท (ร้อยละ/ปี)
เงินกู้สามัญ 7.25
เงินกู้กู้พิเศษ 7.25
เงินกู้การศึกษา 7.25
เงินกู้เพื่อสวัสดิการฯ 7.25
เงินกู้โอมเธียร์ เตอร์ 7.25
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM 7.25

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ประเภท (ร้อยละ/ปี)
ฝากออมทรัพย์ 4.50
3-6 เดือน  4.75
6-12 เดือน  4.75
12 เดือนขึ้นไป 5.00

 

วิดีทัศน์ผลงานกรรมการชุดที่ 56-57

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้34
เมื่อวานนี้35
สัปดาห์นี้130
เดือนนี้627
รวมทั้งสิ้น194262

Kubik-Rubik Joomla! Extensions
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประกาศ
  • ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  • นานา สาระ

สอ.โรงพยาบาลพระปกเกล้า เข้าเยี่ยมชมกิจการ

09 กรกฎาคม 2558

นายเชิดชัย สิงห์มหันต์ ประธานกรรมการ - คณะกรรมการดำเนินการชุดที่58 และเจ้าหน้าที่ สอ. ครูสกลนคร จำกัด.....

Read more

ผลการสอบแข่งเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

24 มีนาคม 2558

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด.....

Read more

พิธีเปิดวันสหกรณ์แห่งชาติ 2558

27 กุมภาพันธ์ 2558

พิธีเปิดวันสหกรณ์แห่งชาติในวันที่่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และวางพานพุ่ม ถวายสักการะพระฉายาลักษณ์.....

Read more

งานมุทิตาจิตเกษีณอายุการทำงาน

10 กุมภาพันธ์ 2558

งานมุทิตาจิตเกษีณอายุการทำงาน

Read more

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

24 มกราคม 2558

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558..

Read more

พิธีเบิกเนตพระพุทธรูป

15 สิงหาคม 2557

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ผู้่ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลคร.....

Read more

ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ

ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตรา

รายชื่อผู้ทีสิทธิ์สมัครจะรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

07 ธันวาคม 2558

ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สกลนคร จำกัด เรื่อง.....

Read more

การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

01 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58.....

Read more

ยกเลิกประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรตำแพน่งผู้จัดการ

14 พฤษภาคม 2558

ยกเลิกประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรตำแพน่งผู้จัดการ..

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์

18 มีนาคม 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และสถานที่สอบ..

Read more

กำหนดถือใช้แบบฟอร์มคำขอและสัญญากู้เงินสามัญใหม่

15 กุมภาพันธ์ 2558

อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ครั้งที่ 7 / 2558 วันอังคารที่10 กุมภาพันธ์ 2558.....

Read more

งดจ่ายเงินกู้ ชั่วคราว

11 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง งดจ่ายเงินกู้สามัญ และ เงินกู้พิเศษ เป็นการชั่วคราว ปี2557 ด้วยในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม.....

Read more

วิธีคิดไม่ธรรมดาของมาร์ติน วีลเลอร์

16 กรกฎาคม 2557

มันเป็นเรื่องแปลกนะที่ประเทศไทย คนยากจนมีหนี้สินเยอะ ที่อังกฤษมีแต่คนรวยที่มีหนี้สิน คนจนไม่มีหนี้.....

Read more

การวางแผนทางการเงิน และบริหารเงินออม

27 มิถุนายน 2557

เวลาที่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการวางแผนทางการเงิน และบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.....

Read more

next
prev

ข่าวทั่วไป

  • ค้นข่าวมาเล่า : เว็บครูไทย
  • ข่าวการศึกษา : เว็บครูไทย

next
prev

 
 

advertising