• การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

  • เฝ้ารับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • ท่านวิทยา จินต์จันทรวงศ์ นายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าเยียมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

ข่าวประกาศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้สำหรับสมาชิก  ด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 57 ได้ประชุม พิจารณาแล้วสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการเงินในปัจจุบัน

 

ข่าวเด่น

คณะกรรมการบริหาร/ฝ่ายจัดการต้อนรับ นายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผู้จัดการ สอ.มหาลัยเชียงใหม่ เพิ่อลงนามทำสัญญาเงินกู้

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2557
ประเภท (ร้อยละ/ปี)
เงินกู้สามัญ 7.50
เงินกู้กู้พิเศษ 7.50
เงินกู้การศึกษา 7.50
เงินกู้เพื่อสวัสดิการฯ 7.50 
เงินกู้โอมเธียร์ เตอร์ 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM 7.50

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2557
ประเภท (ร้อยละ/ปี)
ฝากออมทรัพย์ 5.00
3-6 เดือน  5.00
6-12 เดือน  5.25
12 เดือนขึ้นไป 5.50

 

วิดีทัศน์ผลงานกรรมการชุดที่ 56-57

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้126
เมื่อวานนี้229
สัปดาห์นี้1315
เดือนนี้126
รวมทั้งสิ้น7570

Kubik-Rubik Joomla! Extensions
ข่าวบริการสมาชิก