• เฝ้ารับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • พิธีทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ เบิกเนตรพระพุทธรูป ในวันพฤหสับดีที่ 14 สิงหาคม 2557

  • งานประชุมเชิงปฎิบัติการ การขับเคลือนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์สู่การปฎิบัติ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ.ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

ข่าวประกาศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้สำหรับสมาชิก  ด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 57 ได้ประชุม พิจารณาแล้วสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการเงินในปัจจุบัน

 

 

ข่าวเด่น

งานประชุมเชิงปฎิบัติการ การขับเคลือนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์สู่การปฎิบัติ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ.ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ชมภาพกิจกรรมคลิก อ่านต่อ

 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2557
ประเภท (ร้อยละ/ปี)
เงินกู้สามัญ 7.50
เงินกู้กู้พิเศษ 7.50
เงินกู้การศึกษา 7.50
เงินกู้เพื่อสวัสดิการฯ 7.50 
เงินกู้โอมเธียร์ เตอร์ 7.50
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM 7.50

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2557
ประเภท (ร้อยละ/ปี)
ฝากออมทรัพย์ 5.00
3-6 เดือน  5.00
6-12 เดือน  5.25
12 เดือนขึ้นไป 5.50

 

วิดีทัศน์ผลงานกรรมการชุดที่ 56-57

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้1815
เมื่อวานนี้2284
สัปดาห์นี้5122
เดือนนี้11582
รวมทั้งสิ้น29164

Kubik-Rubik Joomla! Extensions
ข่าวบริการสมาชิก