โดย admin 22 ก.พ. 2560

ประวัติสหกรณ์

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ได้รับจดทะเบียนตามพรนะราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2502 ให้ชื่อว่า “สหกรณ์ครูสกลนคร จำกัดสินใช้&...

  • รวมทั้งหมด : 1 หน้า :  1 
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 1