เรียน สมาชิกสหกรณ์

          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 65 อนุมัติเป็นหลักการโอนเงินค้างจ่ายต่าง ๆ เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ โดยสหกรณ์มีเงินรอตรวจสอบค้างจ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย เงินรอจ่ายคืน และเงินรอตรวจสอบฯ ณ วันที่ 31 มกราคม  2565 ซึ่งสมาชิกยังไม่มาขอรับเงินดังกล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปีขึ้นไป จึงขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินจากเว็บไซต์สหกรณ์ และขอให้มาติดต่อขอรับเงินได้ที่สำนักงานสหกรณ์ นับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม  2565 หากพ้นกำหนดวันที่ 30 ธันวาคม 2565 สหกรณ์จะดำเนินการโอนเงินค้างจ่ายต่าง ๆ เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ ตามมติต่อไป

**************************************************************

     เงินรอจ่ายสมาชิกคือเงินที่สมาชิกยังมีเงินคงเหลืออยู่กับสหกรณ์ฯ แต่สมาชิกถึงแก่กรรม หรือ ลาออก หรืิอ พ้นสภาพ และยังไม่มีญาติหรือเจ้าตัวมาติดต่อขอรับเงิน สมาชิกสามารถคลิกอ่านรายละเอียดและชื่อได้ด้านล่าง เพื่อแจ้งญาติ หรือคนที่่สมาชิกรู้จักเพื่อมาติดต่อขอรับเงินดังกล่าว

เงินรอจ่ายสมาชิก

  เงินโอนธนาคารรอตรวจสอบ คือ เงินที่ไม่สามารถตรวจสอบที่มาที่โอนเข้าสหกรณ์ฯและยังไม่มีสมาชิกแสดงตัวพร้อมหลักฐาน สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดได้ด้านล่าง

เงินโอนธนาคารรอตรวจสอบ

โดย เอกรินทร์ วันที่ 17 ก.พ. 2565