ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปี 2565

โดย ศรัณย์ วันที่ 29 มิ.ย. 2565