สหกรณ์ฯได้ปรับปรุงระบบตรวจสอบข้อมูลใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกำหนด link ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกใหม่

โดย เอกรินทร์ วันที่ 18 ก.ย. 2566

สหกรณ์ฯได้ปรับปรุงระบบตรวจสอบข้อมูลใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกำหนด  link ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกใหม่

จาก www.sakon-coop.net/logon.php ไปเป็น  http://www.sakon-coop.net/coop/logon.php สมาชิกยังสามารถใช้งาน

ระบบตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซด์และ line ได้เป็นปกติ ส่วนสมาชิกท่านใดยังใช้งาน link เก่าให้สมาชิกติดต่อเปลี่ยนแปลงได้ที่สหกรณ์ฯ

ติดต่อสอบถามที่หมายเลข 088-640-9809  , 097-062-5490  ฝ่ายข้อมูลและเทคโนโลยี