โดย เอกรินทร์ 25 มี.ค 2563

สวัสดิการวันเกิดสมาชิก

1.ระเบียบ  สวัสดิการวันเกิดสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด    

โดย admin 08 ก.ย. 2565

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

*** ส่งคำขอภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 *** การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565   คุณสมบัติของสมาชิก เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ติดต่อกันมาแล้...

โดย เอกรินทร์ 08 ก.ย. 2565

สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

ผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จ       1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ที่เกษียณอายุราชการหรืองานประจำตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ในระหว่างปีบัญชี 2565 (วั...

โดย admin 05 พ.ค 2565

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย             กรณีที่อยู่อาศัยของสมาชิกประสบอัคคีภัย, วาตภัย,     หรือภัยธรรมชาติ สหกรณ์จะจ...

โดย admin 25 ต.ค. 2559

สวัสดิการแก่สมาชิกเมื่อถึงแก่กรรม

    สวัสดิการแก่สมาชิกเมื่อถึงแก่กรรม   1.  บริจาค 5,000.-บาท         — เมื่อถึงแก่กรรม ได้รับเงินสวัสดิการ   1...

โดย admin 20 มี.ค 2560

สวัสดิการสงเคราะห์ศพ

สวัสดิการสงเคราะห์ศพ   เมื่อสมาชิกหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม  มีสิทธิ์ได้รับเงิน     สงเคราะห์ศพ ดังนี้     กรณีเป็นสมาชิก   &nbs...

  • รวมทั้งหมด : 1 หน้า :  1 
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 6

อัลบั้มภาพ