สมาชิกที่ประสงค์จะฝากเงิน หรือ ชำระหนี้ต่อสหกรณ์ สามารถโอนเงินผ่านธนาคารต่างๆ เข้าฝากบัญชี ชื่อ " สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด "

ตามรายชื่อธนาคาร และเลขบัญชีประเภท ออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้

 

กรุงไทย    412-1-00030-7

 

หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯแล้ว กรุณาโทรแจ้งที่ 

ฝ่ายทะเบียนและการเงิน

06-4272-9971

09-8204-2065

06-3050-6038

09-3553-6968

 

โดย admin วันที่ 11 พ.ย. 2565