รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2567 (รอบ 2)

โดย พร้อมพรรณ วันที่ 21 มี.ค 2567

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง (รอบ 2)

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขัน

คลิก!! อ่านประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

การยื่นใบสมัคร

     -  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด (ห้องเบอร์ 1 ฝ่ายอำนวยการ)

     -  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 11 เมษายน 2567  เวลา 08.30 - 16.30 น. วันเปิดทำการ

 

 

คลิก!! Download ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์