โดย เอกรินทร์ 12 ก.ค. 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด

ด่วนๆ ด่วนๆ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดภายในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ได้เกิดมีการแพร่ระบาดโควิด สหกรณ์ฯ ใคร่ขอความรวมมือสมาชิกในระยะนี้หลีกเลี่ยงการติดต่อหรือทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ จนกว่าสถานการณ...

โดย เอกรินทร์ 09 ก.ค. 2564

ระบบ Bill payment เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สหกรณ์ฯ ได้เพิ่มรหัสใหม่ เพื่อให้สมาชิกสามารถชำระหนี้ เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แล้ว โดยสมาชิกสามารถ ป้อนรหัส 302 เพื่อชำระหนี้ ได้แล้ว{{title}}

โดย เอกรินทร์ 25 พ.ค 2564

กรณีการชำระหนี้รายเดือนพฤษภาคม 2564

แจ้งสมาชิก กรณีกู้สามัญเพื่อพัฒนาฯ ชำระหนี้ฉุกเฉินทุกประเภท ระบบจะมองว่าเป็นสัญญาเดียวกัน รายการเรียกเก็บเงินฉุกเฉิน จะนำมาชำระหนี้สามัญเพื่อพัฒนาฯ โดยคิดดอกเบี้ยตามวันที่ยื่นกู้ ส่วนที่เหล...

โดย เอกรินทร์ 19 เม.ย. 2564

เลื่อนเวลาการปิดเคาร์เตอร์ การเงิน

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้ ธนาคารต้องปิดทำการเร็วขึ้นสหกรณ์ ฯจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเคาว์เตอร์การเงิน และเงินธุรกรรมเ...

โดย เอกรินทร์ 16 เม.ย. 2564

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด เชือไวรัส โควิด-19

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  ทุกท่าน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด เชือไวรัส โควิด-19 จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกฯที่จะมาใช้บริการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ดังนี้ ...

โดย เอกรินทร์ 07 เม.ย. 2564

โควิด-19

สมาชิกที่เข้ามาติดต่อที่สหกรณ์ฯ ทุกท่านขอความรวมมือในเรืองการ ใส่หน้ากาก ทุกครั้งนะครับ{{title}}

โดย เอกรินทร์ 05 เม.ย. 2564

ระบบโทรศัพท์ภายในสหกรณ์ฯอยู่ระหว่าง ซ่อมแซม

เรียนสมาชิก เนื่องด้วยขณะนี้ ระบบโทรศัพท์ภายในสหกรณ์ฯอยู่ระหว่าง ซ่อมแซม จึงไม่สามารถรับโทรศัพท์ ที่สมาชิกโทรเข้ามาได้ สมาชิกสามารถติดต่อ เบอร์สำรองดังต่อไปนี้ ฝ่ายสินเชื่อ 0621762094 ฝ่ายทะเบีย...

โดย เอกรินทร์ 01 เม.ย. 2564

วันจักรี

{{title}} วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ท...

โดย เอกรินทร์ 30 มี.ค 2564

ผ่านรายการประจำเดือนมีนาคม 2564

สหกรณ์ฯจะปิดระบบเกี่ยวกับการธุรกรรมการเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อผ่านรายการเรียกเก็บประจำเดือน ตั้งแต่เวลา 17:30 น. ของวันอังคารที่ 30 มีนาคม 25664 จนถึง 05.30 น. ของวันพุธที...โดย เอกรินทร์ 23 ก.พ. 2564

วันสหกรณ์ ปี2564

วันสหกรณ์แห่งชาติ พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประ...

โดย เอกรินทร์ 03 ก.พ. 2564

ของขัวญวันเกิด


โดย เอกรินทร์ 30 ม.ค. 2564

มติที่ประชุมวันที่ 29 มค.64

มติที่ประชุมวันที่ 29 มค.64 ของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับโครงการเงินกู้พิเศษโควิด-19 ดังนี้ 1.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเงินกู้พิเศษโควิด-19 ปี 2563 ส่งเงินคืนภายใน 1 กพ.64 2.มติคณะกรรรมการฯ ให้มีโคร...


โดย เอกรินทร์ 05 ม.ค. 2564

โควิค-19

โดย เอกรินทร์ 19 พ.ย. 2563

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวจริตน้อม

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวจริตน้อม จากการจากไปของ ท่าน สถิตย์ จริตน้อม กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด{{title}}

  • รวมทั้งหมด : 5 หน้า :  << Back   1   2   3    4    5   Next>>
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 95